Polityka Jakości

POLITYKA JAKOŚCI

Podstawowym wyznacznikiem strategii Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Lubinpex” Sp. z o.o. jest spełnianie potrzeb i oczekiwań klientów w zakresie usług gastronomicznych, cateringowych, hotelarskich dostarczając wyroby i usługi o stabilnej i powtarzalnej jakości, bezpieczne, zgodne z przyjętymi standardami i przepisami prawa.

Zadanie to jest możliwe do spełnienia dzięki wdrożonemu i ciągle doskonalonemu Zintegrowanemu Systemowi Zarządzania zgodnego z normą ISO 9001:2015, zintegrowaną z systemem bezpieczeństwa żywności ISO 22000:2018. Wdrożone systemy gwarantują spójność i stałe doskonalenie działań związanych z zapewnieniem wymaganej jakości wyrobów i usług, spełniających a nawet przewyższających oczekiwania klienta.

Politykę jakości realizujemy poprzez:

  1. Ciągłe monitorowanie potrzeb i oczekiwań klientów, a także badanie satysfakcji klientów w celu podejmowania działań doskonalących jakość oferowanych wyrobów i usług.
  2. Ciągłe unowocześnianie bazy wytwórczej, doskonalenie struktury organizacyjnej a także systematyczne podnoszenie kwalifikacji załogi.
  3. Stałe nadzorowanie i doskonalenie przebiegających procesów poprzez stworzenie warunków sprzyjających podejmowaniu działań zapobiegawczych minimalizujących prawdopodobieństwo powstania niezgodności. W przypadku pojawienia się niezgodności natychmiastowe podejmowania działań naprawczych lub/i korygujących gwarantujących nie tylko usunięcie błędów, ale także ich przyczyn.
  1. Budowanie wzajemnego zaufania, stymulowanie komunikacji wewnętrznej, pracy zespołowej, otwartości, kreatywności, wymiany pomysłów, współpracy między działami oraz utrwalenie świadomości załogi, że ostatecznym weryfikatorem jakości naszych wyrobów i usług jest klient.
  2. Analizę rynku, konkurencji, otoczenia biznesowego, szacowanie ryzyka oraz wykorzystanie szans dla osiągnięcia i utrzymania wysokiej pozycji Spółki na rynku.

Podstawowe założenia polityki jakości są znane każdemu pracownikowi naszej Spółki. Wdrożenie polityki jakości ma zapewnić wzrost zadowolenia klientów zarówno zewnętrznych jak  i wewnętrznych.

Deklaruję osobiste zaangażowanie w urzeczywistnianiu jej idei.
Prezes Zarządu: Robert Salecki, Lubin 20.10.2022               
Pobierz dokument pdf.

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera