Audit TÜV NORD w PHU „Lubinpex”

W dniach od 15 do 17 lutego 2023 roku w spółce PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. przeprowadzono audit nadzoru dla Systemu Zarządzania zgodnego z normą EN 9001:2015 oraz Systemu Bezpieczeństwa Żywności ISO 22000:2018. Audit potwierdził, że spółka jest rzetelnym partnerem handlowym, działającym zgodnie z wymaganiami międzynarodowych standardów i podlega ciągłemu doskonaleniu. Wdrożony system ISO 22000 poświadcza także troskę firmy o jakość i bezpieczeństwo żywności.

TÜV NORD, jedno z najbardziej cenionych towarzystw certyfikujących, dokonało ponownego audytu  placówek gastronomicznych prowadzonych przez PHU „Lubinpex” Spółka z o.o. W  wyniku oceny spółka utrzymała certyfikat systemu zarządzania jakością potwierdzający prawidłowe wdrożenie wymagań, skuteczność i doskonalenie funkcjonującego systemu zarządzania. Certyfikacją objęta została realizacja usług gastronomicznych i cateringowych z organizacją imprez okolicznościowych, usług hotelarskich i restauracyjnych oraz sprzedaży detalicznej.

Przeprowadzone badanie po raz kolejny potwierdziło zgodność realizowanych procesów z wymaganiami prawa i ustawodawstwa żywnościowego, do których spełnienia przedsiębiorstwo  jest zobowiązane.  Doceniono także wysoką orientację na klienta i działania związane z poprawą jakości oferowanych produktów i usług.  W trakcie oceny auditorzy bardzo wysoko ocenili kompetencje kadry zarządzającej oraz zaangażowanie pracowników.

Zarząd PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. dziękuje Pracownikom


Zarząd PHU „Lubinpex” Sp. z o.o. dziękuje Pracownikom za zaangażowanym w prawidłowe funkcjonowanie i usprawnianie systemu zarządzania jakością, za ich sumienność i wkład pracy w zapewnienie odpowiednich standardów podczas realizacji projektów i usług.

Bądź na bieżąco. Zapisz się do newslettera